//////

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Duże przedsiębiorstwa proces rekrutacji pracowników powierzają zewnętrznym firmom bądź specjalnym komórkom wydzielonym w ramach własnej organizacji. Czynności naboru nowych pracowników w struktury firmy prowadzą specjaliści do spraw rekrutacji, którzy powinni mieć ukończone studia wyższe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub chociażby takie studia podyplomowe. Aby móc pracować jako tego typu ekspert w firmie oprócz kierunkowego wykształcenia, ważne są praktyki, staże i innego rodzaju doświadczenie w działach personalnych. Bo tym miejscu pracy ważny jest łatwy kontakt z ludźmi, zdolność szybkiej oceny kompetencji drugiej osoby oraz podejmowania decyzji personalnych. Ważna jest też znajomość przynajmniej jednego języka obcego, a także posiadanie prawa jazdy, gdyż niejednokrotnie na spotkanie z kandydatami do pracy trzeba będzie dojechać. Oprócz swoich podstawowych kompetencji często specjalista do spraw rekrutacji może pełnić jeszcze inne funkcje. Są to dla przykładu umiejętności doradcy zawodowego, psychologa zarządzania czy osoby odpowiedzialnej za rozwój zawodowy pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *