//////

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa jest to dziedzina, która powstała już wiele lat temu, jednakże z czasem została zapomniana, jednakże w latach siedemdziesiątych nastąpił jej ponowny rozkwit i od tego momentu zaczęła się ona w zaskakującym tempie rozwijać. Wykorzystuje się ją głównie do wyceny instrumentu finansowego. Matematyka finansowa dzieli się na dwie teorie. Pierwsza teoria dotyczy funkcji pieniądza w czasie , a więc zbadanie zmian kapitału w nawiązaniu do danego oprocentowania. Druga z teorii dotyczy wyceny instrumentów finansowych, która opiera się na teorii prawdopodobieństwa. Oznacza to, że przy określeniu wartości danego instrumentu finansowego należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo zmiany stopy procentowej i innych czynników losowych, które wpływają na cenę. Szczególnie często ta teoria jest wykorzystywana do wyceny akcji, obligacji i tym podobnym. Matematyka finansowa nie jest zbyt popularną dziedziną, a już tym bardziej nie jest lubiana, ponieważ jest niezwykle trudną dziedziną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *