//////

O własnym biznesie

Popyt i podaż. Walka gigantów

Gospodarka praktycznie nigdy nie znajduje się w stanie równowagi. Zazwyczaj odchyla się a popyt przez cały czas walczy z podażą. Popyt jest to w skrócie ilość dóbr i usług, które po określonej cenie w danym czasie są w stanie nabyć konsumenci a podaż wiadomo jest to ilość dóbr zaoferowanych w gospodarce. Ekonomiści cały czas poszukują modeli, które w najdoskonalszy sposób odpowiadałyby mechanizmom, którymi rządzi się współczesna gospodarka. Niestety jest to zadanie arcytrudne i wymagające wielu lat studiów. Poznanie nawet najprostszego modelu wymaga niekiedy wielu lat. Ekonomia w ostatnim stuleciu bardzo gwałtownie się rozwijała i można stwierdzić, że odgrywa obecnie kluczowe znaczenie jeżeli chodzi o zrozumienie zjawisk takich jak kryzysy. Bez wiedzy ekonomicznej potwierdzonej latami praktyki człowiek jest poddawany często praniu mózgu przez media i pseudo guru, którzy cały czas wmawiają ludziom niepotwierdzone opinie. Aby uniknąć niekorzystnego wpływu warto od czasu do czasu sięgnąć po dobrą książkę z dziedziny ekonomii lub zainteresować się jakąś specjalistyczną stroną poświęconą właśnie tej tematyce. Po zdobyciu wiedzy będziesz na pewno podejmował bardziej racjonalne decyzje i unikniesz negatywnego wpływu niesprawdzonych informacji.

Nieograniczone potrzeby a ograniczone zasoby

Ekonomia jest to nauka o gospodarce i odpowiada na pytania co, jak i dla kogo wytwarzać. Niestety nie da się wszystkich zadowolić i wyprodukować takich dóbr, które zaspokoiły by de facto nieograniczone potrzeby. Ekonomia w zasadzie od początku jej istnienia ma problem, którym jest ograniczenie zasobów. Ograniczone zasoby powodują niestety to, że trzeba podjąć określone decyzje wpływające na kształt całej gospodarki. Warto także odnotować, że ograniczone zasoby w połączeniu z nieograniczonymi potrzebami ludzi to ciężki orzech do zgryzienia. Żyjemy w społeczeństwie, w którym, aby zarobić promuje się nowe potrzeby i nowe produkty, które mają je zaspokoić. Właśnie na tym polega współczesny świat biznesu. Na zaspokajaniu potrzeb, które często są wytworem specjalistów od marketingu a przechodzą do świadomości ludzi poprzez sprytne zabiegi marketingowe i podprogową reklamę. Czasami warto poczytać o podstawach ekonomii i dowiedzieć się o prawidłowościach rządzących gospodarką, aby uświadomić sobie pewne mechanizmy, którym jesteśmy poddawani każdego dnia. Im więcej wiedzy będziesz posiadać tym większa szansa, że w Twoim portfelu zostanie więcej pieniędzy i wygospodarujesz je na naprawdę niezbędne rzeczy.

Brytyjski sposób na kryzys gospodarczy

Kryzys nie tylko gospodarczy, ale i finansowy jak na razie nie zamierza odpuścić, co odczuwają szczególnie wysoko rozwinięte państwa europejskie – praktycznie poza Polską we wszystkich państwach Unii Europejskiej, jak też w krajach pozaunijnych od 2-3 lat notowane są spadki produktu krajowego brutto, co powoduje z kolei ograniczenie produkcji, wzrost bezrobocia i wiele bardzo negatywnych innych sytuacji. Każdy z krajów poszukuje swojej drogi wyjścia z kryzysu, a jednocześnie Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny starają się znaleźć dobre rozwiązania dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ostatnio jeden z brytyjskich ministrów w rządzie D. Camerona zaapelował do Brytyjczyków, aby w ramach lepszego rozwoju gospodarczego kraju nie kupowali rzeczy wyprodukowanych poza Wielką Brytanią, co będzie pozytywnym czynnikiem pobudzającym rodzimą gospodarkę i przemysł zlokalizowany na Wyspach. Takie praktyki są niedopuszczalne w prawie unijnym, jednak minister od razu powiedział, że się tym nie przejmuje, gdyż najważniejszy jest rozwój właśnie własnego kraju.

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa jest to dziedzina, która powstała już wiele lat temu, jednakże z czasem została zapomniana, jednakże w latach siedemdziesiątych nastąpił jej ponowny rozkwit i od tego momentu zaczęła się ona w zaskakującym tempie rozwijać. Wykorzystuje się ją głównie do wyceny instrumentu finansowego. Matematyka finansowa dzieli się na dwie teorie. Pierwsza teoria dotyczy funkcji pieniądza w czasie , a więc zbadanie zmian kapitału w nawiązaniu do danego oprocentowania. Druga z teorii dotyczy wyceny instrumentów finansowych, która opiera się na teorii prawdopodobieństwa. Oznacza to, że przy określeniu wartości danego instrumentu finansowego należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo zmiany stopy procentowej i innych czynników losowych, które wpływają na cenę. Szczególnie często ta teoria jest wykorzystywana do wyceny akcji, obligacji i tym podobnym. Matematyka finansowa nie jest zbyt popularną dziedziną, a już tym bardziej nie jest lubiana, ponieważ jest niezwykle trudną dziedziną.