//////

Finansowe rozwiązania

Polacy boją się utraty pracy

Nie słabnący kryzys w strefie krajów Eurolandu sprawia, że wiele polskich firm, produkujących swoje towary na eksport właśnie do tych krajów, obawia się o dalszy rozwój, niektóre wręcz o przetrwanie tych trudnych czasów. To wszystko nie nastraja też optymistycznie pracowników w Polsce, według ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że około jednej trzeciej wszystkich zatrudnionych w naszym kraju obawia się o utratę pracy – są to wyniki najgorsze od roku 2009. Już teraz stopa bezrobocia w naszym kraju wynosi 12,4 procent, jak przewiduje rząd, do końca roku bezrobocie na pewno wzrośnie, do wysokości 13 procent w skali kraju (niektórzy ekonomiści przewidują jednak wzrost bezrobocia jeszcze do końca bieżącego roku do 14 procent). Co jest jeszcze bardzo niepokojące, to fakt, że więcej firm zgłasza przewidywane w najbliższej przyszłości zwolnienia pracowników niż ilość firm, która zamierza rozszerzyć zatrudnienie. To wszystko powoduje właśnie niepewność wśród pracowników, godzą się oni więc nawet na wydłużenie czasu pracy czy brak podwyżek za wykonywana pracę.